Nieuwsbrief

Download hier de laatste nieuwsbrief oktober 2023 Beter de weg vinden op Beth Haim dankzij nieuwe app

 

Nieuwsbrievenarchief

nieuwsbrief 1 Januari 1998 Bezoek minister president Rau. Presentatie restauratieplan Beth Haim.

nieuwsbrief 2 Oktober 1998 Bezoek gedeputeerde Henri Meijdam

nieuwsbrief 3 Juli 1999 De drempel van het witte kerkje in Groet blijkt een grafsteen.

nieuwsbrief 4 December 1999 Burgemeester C. de Groot vraagt steun voor de omvangrijke restauratie.

nieuwsbrief 5 December 2000 Bezoek Commissaris van de Koningin Dr. J.A. van Kemenade.

nieuwsbrief 6 November 2001 Aanvang restauratie.

nieuwsbrief 7 Maart 2002 Stand van zaken restauratie door architecten Braaksma & Roos.

nieuwsbrief 8 December 2002 Onderzoek en digitalisering archief.

nieuwsbrief 9 September 2003 Slaven begraven op Beth Haim.

nieuwsbrief 10 Mei 2004 390 jaar Beth Haim.

nieuwsbrief 11 December 2004 Restauratie Alvares Vegahuis.

nieuwsbrief 12 December 2005 Speciale Vega(huis) editie.

nieuwsbrief 13 Februari 2007. Onthulling oorlogsgraven.

nieuwsbrief 14 Mei 2008. Kinderzerken ontdekt.

nieuwsbrief 15 Mei 2009. Ontsluiting en presentatie begrafenisregister.

nieuwsbrief 16 Mei 2010. Project dijkverbetering.

nieuwsbrief 17 December 2010. Onderhoud Beth Haim in gevaar, Sporen uit de Mediene, Museum Maarssen en Maria Nunez van Frans Lavell.

nieuwsbrief 18 Mei 2011. Dhr. Hagenaar neemt afscheid, salonboot arrangement en Financiële stand van zaken.

nieuwsbrief 19 November 2011. Erkenning World Monuments Fund, verslag Monumentendag, slavernij verleden (graf Eliezer) en werkbezoek gemeenteraad.

nieuwsbrief 20 Juni 2012. Basisschool Het Kofschip bezoekt Beth Haim, renovatie Rodeamentoshuis en Vegahuis, het werk van Henriques de Castro en Bijbelse afbeeldingen op grafzerken.

nieuwsbrief 21 Oktober 2013. 400 jaar Beth Haim.

nieuwsbrief 22 Mei 2014. Jubileum Beth Haim.

nieuwsbrief 23 December 2014. Jubileumplan 400 jaar.

nieuwsbrief 24 Juni 2015 Nieuwe ontwikkelingen op Beth Haim

nieuwsbrief 25 December 2015. Update inrichtingsplannen, 17e-eeuwse kaarten gevonden.

nieuwsbrief 26 December 2016. Vorderingen inrichtingsplannen, oplevering 1e fase.

Nieuwsbrief 27 December 2017. Entreepaviljoen en vijfjarenplan bomenonderhoud.