Bestuur en privacy

Het bestuur van het David Henriques de Castrofonds

J.R.A. Nawijn (voorzitter)
M.A. Cohen de Lara

K. Overwater (penningmeester)
M.L. Bos

M. Minco

Het bestuur van het Castrofonds valt onder de verantwoordelijkheid van de zogeheten CEPIG, de stichting Cultureel Erfgoed Portugees-Israëlietische Gemeente. Daarin zijn in 2003 het rijke bezit en het erfgoed van de gemeente, waaronder de Esnoga, de bibliotheek Ets Haim en Beth Haim veiliggesteld. www.cultureelerfgoedpig.nl 

Dat heeft het mogelijk gemaakt fondsen en subsidies voor de restauratie en het onderhoud van het synagogecomplex te werven. Sinds januari 2009 is het beheer en de exploitatie van de stichting in handen van het Joods Historisch Museum. Dat laat de PIG vrij zich op haar religieuze en sociale taken te richten.

Het beheer en onderhoud van Beth Haim ligt daarentegen volledig in handen van CEPIG en het David Henriques de Castrofonds zelf.

Voor het gedeelte van Beth Haim, waar nog steeds begrafenissen plaatsvinden (ca. eentwaalfde gedeelte) is de Portugees-Israëlietische Gemeente (de PIG) verantwoordelijk voor het grafonderhoud. Het onderhoud en beheer van het monument worden bekostigd uit subsidies en donaties.

Uw privacy en veiligheid zijn voor ons heel belangrijk. De persoonsgegevens die u ons verstrekt worden opgeslagen voor intern gebruik en kunnen desgevraagd te allen tijde worden ingezien, gewijzigd of vernietigd. Zie het privacyreglement Castrofonds 2018 of, voor de Engelse versieL privacy statement Castrofonds 2018 op deze website.

Download hier de Nederlandstalige PDF van het privacyreglement Castrofonds 2018


Beth Haim, graf

Beth Haim, graf