nieuws

Nieuw entreepaviljoen

Voor de bouw van het paviljoen is met veel moeite het nodige geld bijeen gebracht. Met deze fondsenwerving was veel tijd gemoeid. Intussen...

nieuws

Sluitingsdagen 2020 Beth Haim

De begraafplaats is op de volgende Joodse feestdagen gesloten voor bezoek:Pesach 9 &10 april en 15 &16 aprilSjawoeot 29 & 30 meiRosj Hasjana...

nieuws

Subsidies OC&W

Het bestuur van de Stichting Cultureel Erfgoed Portugees-Israëlietische Gemeente (CEPIG) is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op de hoogte gesteld dat...

nieuws

Elieser herdenking 26 juni 2019

Herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van  de afschaffing van de slavernij bij het graf en het standbeeld van de slaaf Elieser aan het Elieserpad op woensdag 26 juni...

nieuws

Droogte op Beth Haim

Door de droogte zijn de contouren van de in het veen verzonken zerken zichtbaar geworden. Het gras en de plantensoorten die groeien waar...

nieuws

Henriquez Juliao

A year or so ago I was dusting off some old pictures and it got me wondering about my origins.  Knowing the genealogy...

nieuws

Jacob Barrocas

Jacob Barrocas duikt in 1640 als 23 jarige voor het eerst op in Amsterdam. Hij is een wees, een converso van het Iberisch...

nieuws

Wilgen zijn geknot!

De vrijwilligersknotgroep Uithoorn heeft in februari de lange rij wilgen langs de Bullewijk geknot. U kunt zich aanmelden voor de knotgroep: https://www.knotgroepuithoorn.nl