ANBI

Het David Henriques de Castrofonds werd in 1994 opgericht met als doel fondsen te werven voor onderhoud en restauratie van Beth Haim, een blijvende herinnering aan de beroemde mannen van de Portugees-Joodse gemeenschap in Amsterdam voor het nageslacht.

Het bestuur van het Castrofonds valt onder de verantwoordelijkheid van de zogeheten CEPIG, de stichting Cultureel Erfgoed Portugees-Israëlietische Gemeente. Daarin zijn in 2003 het rijke bezit en het erfgoed van de gemeente, waaronder de Esnoga, de bibliotheek Ets Haim en Beth Haim veiliggesteld.

Dat heeft het mogelijk gemaakt fondsen en subsidies voor de restauratie en het onderhoud van het synagogecomplex te werven. Sinds januari 2009 is het beheer en de exploitatie van de stichting in handen van het Joods Historisch Museum. Dat laat de PIG vrij zich op haar religieuze en sociale taken te richten.

Voor meer informatie over de Stichting CEPIG kunt u de website www.cultureelerfgoedpig.nl bezoeken.

Download hier de Geconsolideerde jaarrekening 2016  Castro – Stichting CEPIG

Download hier de Geconsolideerde jaarrekening 2017 Castro – Stichting CEPIG

Download hier de Geconsolideerde jaarrekening 2018 Castro – Stichting CEPIG

Download hier de Geconsolideerde jaarrekening 2019 Castro – Stichting CEPIG

Bezoekadres:
Kerkstraat 10, Ouderkerk aan de Amstel
Postadres:
Postbus 160, 1190 AD Ouderkerk aan de Amstel

info@bethhaim.nl
Mob 06 53 725 335

NL89 INGB 0006 9341 12

KVK 41213960
RSIN 80288704

paypalbethhaim@gmail.com

Beth Haim heeft een  Culturele ANBI-status dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.