Foto- en video opnamen

Het is toegestaan om tijdens het bezoek aan Beth Haim uitsluitend voor privégebruik, dus niet commercieel, foto- en video-opnamen te maken van de begraafplaats. Voor het maken en publiceren van foto- en video-opnamen en redactionele stukken die niet voor privégebruik zijn bestemd, moet vooraf altijd contact worden opgenomen met de afdeling Marketing en Communicatie. Er mag niets gepubliceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur.