Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 138 228 236 237 238 239 240 248 338 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Hana van David Mendes da Costa Henriques de Castro 19-03-1886 15621 1760 L-53-11 0
Hana van David Mesias Olivares 05-01-1745 16173 1720 K-X- 0
Hana van David Namias Tores 12-07-1781 17332 1758 O-21-17 0
Hana van David Pardo Israel Ricardo 14-04-1785 19321 1758 O-24-15 0
Hana van David Pardo 10-02-1805 19323 1758 O-33-07 0
Hana van David Penha, de La Israel Santcroos 27-09-1909 19525 1857 D-L-79 0
Hana van David Pereira Brandon Cohen de Lara 22-06-1750 19794 1720 K-X- 0
Hana van David Pereyra 09-10-1778 19796 1760 L-33-A 0
Hana van David Rozette Montezinos 25-12-1846 22578 1824 M-17-41 0
Hana van David Silva, da 08-05-1797 24544 1758 O-30-09 0
Hana van David Baruch Ramos 31-05-1819 2507 1809 N-A-17 0
Hana van David Spinoza Catella 20-10-1838 25160 O-D-11 0
Hana van David Valensa, de Querido 31-07-1854 26295 1824 M-22-11 0
Hana van David Vaz Oliveyra, de 20-06-1779 26562 1760 L-37-10 0
Hana van David Vas Dias 16-10-1916 26572 Z-- 0
Hana van David Vas Nunes 02-11-1931 26574 1892 E-11-10A 0
Hana van David Rodrigues . Miranda Lopes Cardozo 27-11-1876 27147 1857 D-I-39 0
Hana van David Abendalac Vieyra 04-03-1776 330 1720 K-104-06 0
Hana van David Bassan 16-12-1806 2957 1763 P-30-06 0
Hana van David Cardozo Nunes Abenatar 04-08-1752 4361 1720 K-X- 0
Hana van David Cohen Pereira 20-11-1870 5527 Z-- 0
Hana van David Abenatar 04-08-1752 552 1720 K-32-20 0
Hana van David Colaço Ozorio 08-05-1898 6179 1892 E-2-24 0
Hana van David Cordovero Levy Maduro 11-12-1746 6220 1720 K-96-50 0
Hana van David Abendana Namias 10-04-1904 691 1892 E-6-33 0
Hana van David Curiel Franco da Costa 04-06-1740 6936 Rodea C-5-17A 0
Hana van David Franco Mendes 04-11-1832 8496 1763 P-24-17 0
Hana van David Fundao Meldola 06-06-1823 8694 1760 L-40-05 1
Hana van David Gomes da Costa Baruch Bueno 13-05-1739 9203 1720 K-X- 0
Hana van Davidl Leon Senior Coronel 09-07-1907 12607 1857 D-B-40 0
Hana van Efraim Kersbergen Cassuto 28-01-1971 12369 1924 J-3-47 0
Hana van Efraim Casutto 20-09-1878 4819 Z-- 0
Hana van Elcana (alexander) van Jehiel Rimini 18-11-1918 21317 1892 E-19-14 0
Hana van Eliau Jesurun de Oliveira Gaon 05-03-1765 11865 1720 K-X- 0
Hana van Eliau Monteiro 04-12-1809 16728 1809 N-1-06 0
Hana van Eliau Acohen 15-11-1705 5504 1614 A-23-79 0
Hana van Eliau Crasto 16-08-1703 6745 1614 A-28-72 0
Hana van Eliau Dias Guttieres Jesurun de Oliveira 06-03-1778 7406 1760 L-35-07 0
Hana van Eliezer Masaod de Chaves Ferrares 17-11-1789 14942 1763 P-12-24 0
Hana van Eliezer Melhado Kar, van de 21-01-1966 15123 1924 J-16-08 0

Print versie