Vrijwilligersdag 18 oktober

De steun van een ieder die Beth Haim een goed hart toedraagt blijft onontbeerlijk  om de begraafplaats toegankelijk te houden voor een breed publiek. Op Beth Haim wordt tweemaal per jaar een vrijwilligersdag georganiseerd, dit jaar in april en oktober. Meer dan 25 enthousiaste vrijwilligers hebben op 18 oktober jl. meegeholpen met het groenonderhoud op Beth Haim. Geweldig dat we elke keer weer zoveel vrijwilligers mogen verwelkomen! U kunt zich als vrijwilliger aanmelden op info@www.bethhaim.nl