Vijfjarenplan bomenonderhoud

Op een aantal onderdelen van het onderhoud op Beth Haim kunnen geen vrijwilligers worden ingezet, omdat daar een specifieke deskundigheid voor is vereist. Eén van die onderdelen is het bomenonderhoud. Deze werkzaamheden dienen door ervaren boomspecialisten te worden uitgevoerd. Uit een recente inventarisatie is gebleken dat er dit en volgend jaar acute zorg nodig is om de veiligheid van bezoekers en omwonenden te kunnen garanderen. Uit voorzorg moest een aantal bomen gekapt worden. Een groot aantal bomen is deskundig gesnoeid en er is een veiligheidskeuring uitgevoerd. Dat leverde veel afval op en de vrijwilligers hebben hun uiterste best gedaan om dat op te ruimen. Ook in 2018 is nog extra onderhoud nodig, maar vanaf 2019 is al het achterstallige onderhoud weggewerkt. Op Beth Haim groeit een aantal grote, mooie en oude bomen, die we graag willen behouden. Ervaren boomspecialisten geven advies hoe deze bomen gezond te houden.