Subsidies OC&W

Het bestuur van de Stichting Cultureel Erfgoed Portugees-Israëlietische Gemeente (CEPIG) is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op de hoogte gesteld dat het Ministerie van OC&W  een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar stelt om te “kunnen investeren in toegankelijkheid, duurzaamheid en het aantrekken van zoveel mogelijk bezoekers”. Dat is geweldig nieuws, waarvoor het CEPIG bestuur de minister buitengewoon erkentelijk is.  De middelen worden ter beschikking gesteld van de Stichting CEPIG, die zorg draagt voor het beheer en onderhoud van het cultureel erfgoed van de Portugees-Israëlietische gemeente, met de prachtige Synagoge op het mr Visserplein in Amsterdam en de unieke begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel. Op welke wijze de toegezegde middelen zullen worden aangewend, zal in overleg met de Rijksdienst worden vastgesteld. Daarover valt op dit moment nog niet veel te zeggen. Beide Rijksmonumenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vertellen de rijke en bewogen geschiedenis van de Portugese Joden die zich begin 17e eeuw in ons land vestigden. De steun vanuit het ministerie helpt ons om deze prachtige Nederlandse iconen, de parels van ons erfgoed, in al hun glorie aan volgende generaties door te geven.

Mocht u het persbericht van 21 mei van het Ministerie van OC&W nog niet hebben gelezen, dan volgt hieronder de link:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2019/05/21/miljoenensubsidie-voor-iconische-nederlandse-monumenten