Nieuw entreepaviljoen

Voor de bouw van het paviljoen is met veel moeite het nodige geld bijeen gebracht. Met deze fondsenwerving was veel tijd gemoeid. Intussen stegen de bouwkosten en was het in de bouwcrisis niet gemakkelijk een aannemer te vinden die bereid en in staat was dit werk aan te nemen. Dankzij de steun van de Caransa Groep bleek Aalberts Bouw BV, een gerenommeerd meer dan honderd jaar bestaand familiebedrijf uit Loosdrecht, uiteindelijk de juiste partner te zijn om dit werk uit te voeren. Het was dan ook een bijzonder moment dat op 10 december 2019, de aannemingsovereenkomst kon worden ondertekend. Nog dit jaar gaan ter voorbereiding de eerste schoppen in de grond. De echte bouwwerkzaamheden zullen ijs en weder dienende begin januari kunnen worden gestart. De verwachting is dat het paviljoen voor de zomer 2020 zal zijn gerealiseerd. Na twijfel of het allemaal wel zou lukken heerst nu een zekere vreugde dat het bouwplan uiteindelijk toch kan worden uitgevoerd.

De sterk gestegen bouwkosten hebben noodzakelijkerwijze geleid tot bezuinigingen en daaruit voortvloeiende aanpassingen in het ontwerp. Voor de inrichting en de bezoekersfaciliteiten van het paviljoen prijkt niettemin nog een tekort van €35.000,– op de begroting. Een verdere aanpassing van het ontwerp zou afbreuk doen aan de beoogde kwaliteit. Wij vertrouwen erop dat  het enthousiasme voor de voltooiing van het entreepaviljoen zal kunnen worden aangewakkerd en dat u bereid zult zijn dit nog eenmaal te steunen met een financiële bijdrage.oor de bouw van het paviljoen is met veel moeite het nodige geld bijeen gebracht. Met deze fondsenwerving was veel tijd gemoeid. Intussen stegen de bouwkosten en was het in de bouwcrisis niet gemakkelijk een aannemer te vinden die bereid en in staat was dit werk aan te nemen. Dankzij de steun van de Caransa Groep bleek Aalberts Bouw BV, een gerenommeerd meer dan honderd jaar bestaand familiebedrijf uit Loosdrecht, uiteindelijk de juiste partner te zijn om dit werk uit te voeren. Het was dan ook een bijzonder moment dat op 10 december 2019, de aannemingsovereenkomst kon worden ondertekend. Nog dit jaar gaan ter voorbereiding de eerste schoppen in de grond. De echte bouwwerkzaamheden zullen ijs en weder dienende begin januari kunnen worden gestart. De verwachting is dat het paviljoen voor de zomer 2020 zal zijn gerealiseerd. Na twijfel of het allemaal wel zou lukken heerst nu een zekere vreugde dat het bouwplan uiteindelijk toch kan worden uitgevoerd.