Mordechai Franco Mendes in 3D

Dankzij de gemeente Amsterdam heeft Beth Haim uit de erfpachtgelden subsidie ontvangen om een 100-tal monumentale grafzerken in 3D te scannen. Een selectie van 100 grafstenen is hiermee definitief voor het nageslacht vastgelegd en ontsloten. Als voorbeeld laten we hier een van de gescande grafstenen zien  Mordechai Franco Mendes 

Mordechai (begraven 1687) is een telg uit de bekende koopmansfamilie Franco Mendes (Medeiros), die bij de stichting van de Sefardische gemeente betrokken was. Mordechai was een van de oprichters van Beth Haim. Taferelen op de steen verwijzen naar het bijbelboek Genesis.
Links boven: G’d vraagt Abraham om zijn enige zoon Ishac te offeren. Rechts: Koning David speelt harp.
Beneden links: Jacob, op de vlucht voor de wraak van zijn broer Esau, legt in het open veld zijn hoofd op een steen en valt in slaap.Jacob droomt van een ladder, waarlangs engelen naar beneden en boven klommen. Bovenaan staat G’d die hem belooft altijd en overal bij hem te blijven.
Rechts beneden: Abraham sluit een verbond van vrede en vriendschap met de Filistijnse koning Abimelech. Deze had veel eerder Sara, de vrouw van Abraham, in zijn harem opgenomen maar uiteindelijk teruggegeven aan Abraham.