Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 499 589 597 598 599 600 601 609 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Ribca van Samuel Cohen Rodrigues Gelder, van 01-10-1931 5985 1892 E-18-15 0
Ribca van Samuel Costa, da Jessurun Lopes 25-12-1743 6653 Rodea C-9-55A 0
Ribca van Samuel Crasto, de 6772 1614 A-27-08 0
Ribca van Samuel Fernandes Nunes Belmonte 23-04-1793 8007 Rodea C-13-45A 0
Ribca van Samuel Galindo Treves 06-08-1769 8828 1763 P-3-69 0
Ribca van Sara Preto Escape 20-03-1645 20801 1614 A-26-149 0
Ribca van Sara Dias Belmonte Athias 20-09-1696 3166 1614 A-14-132 0
Ribca van Selomo Acohen Israel Ricardo 17-04-1925 5982 1924 H-A-07 0
Ribca van Selomoh Israel Orobio Furtado 23-08-1797 11359 1763 P-18-24 0
Ribca van Selomoh Romanet Sarfaty 06-12-1762 22542 1720 K-X- 0
Ribca van Selomoh Curiel Curiel 29-03-1720 7006 1720 K-07-28 0
Ribca van Selomoh Finse 09-08-1778 8233 Z-- 0
Ribca van Selomon Jesurun 11-07-1745 12162 1720 K-X- 0
Ribca van Selomon Saruco Gama, da 26-07-1804 23582 1763 P-25-24 0
Ribca van Semuel Jessurun Pinto Para, de La 27-07-1734 12161 1614 A-17-57 0
Ribca van Semuel Ailyon Abengabay 19-01-1880 1288 1857 D-J-79 0
Ribca van Semuel Lopes Salzedo 08-05-1777 14372 1758 O-19-20 0
Ribca van Semuel Mendes Costa, da 20-04-1733 15925 1720 K-X- 0
Ribca van Semuel Mendes da Costa Mendes da Costa 29-07-1870 15948 1857 D-F-45 0
Ribca van Semuel Musaphia 04-05-1739 17231 1720 K-X- 0
Ribca van Semuel Ancona Oeb 23-02-1812 1848 1763 P-19-15 0
Ribca van Semuel Abrabanel Aredes Abrabanel Aredes 17-12-1769 200 1760 L-33-12 0
Ribca van Semuel Abrabanel Aredes Carillo 12-07-1738 201 Rodea C-9-39 0
Ribca van Semuel Senior Teixeira Senior Teixeira 08-04-1755 24221 Rodea. C-3-25 1
Ribca van Semuel Teixeira Mattos, de 30-06-1848 25654 1844 L-E-17 0
Ribca van Semuel Veiga Henriques, da Levy Ximenes 01-10-1760 26863 Rodea C-9-67A 1
Ribca van Semuel Vigevano Sluys 18-11-1914 27328 1892 E-12-34 0
Ribca van Semuel Cohen Pereira Teixeira de Mattos 01-08-1893 5974 1892 E-7-01 0
Ribca van Semuel Cohen Treves Curlijn 05-03-1937 5986 1924 H-F-04 0
Ribca van Semuel Fonseca Chaves, da Zuzarte 15-05-1768 8351 1614 A-17-31 0
Ribca van Simon Lopes Quiros Henriques . Fuente 03-08-1877 14390 1857 D-I-69 0
Ribca van Simon Monis Cohen Lobatto 16-10-1782 16641 1763 P-7-62 0
Ribca van Simon Bella, de La Suikerman 05-10-1880 3074 1857 D-D-73 0
Ribca van Simon Franco Lagarto 28-08-1668 8589 1614 A-18-15 0
Ribca van Simson Mesias Vieyra 06-05-1845 16203 1824 M-16-47 0
Ribca van Tubiau Silva, da 30-10-1706 24659 1614 A-23-87 0
Ribca van Wolf Vas Dias Heiligers 26-02-1925 26722 1924 J-6-05 0
Ribca van Zadok Nunes Carvalho Praag, van 23-02-1855 18285 1824 M-22-29 0
Ribca vjoseph vmose Oeb Brandao (alias Polak) 01-11-1854 11939 -- 0
Ribca, Hana Athias 06-12-1741 2036 1720 K-04-02(b.r.) 0

Print versie