Bijdrage uit het productiebudget van Amsterdam & Partners

Beth Haim is uitgeroepen tot één van de zeven winnaars. Op vrijdag 24 januari 2020 maakte de jury de selectie bekend. Doel van het productbudget is het stimuleren van toeristische (product)ontwikkeling om het aantal internationale bezoekers aan Amsterdam dat een bezoek brengt aan de metropoolregio te laten stijgen. Dit betekent dat er een aantrekkelijk aanbod moet zijn voor internationale bezoekers. Daarnaast moesten aanvragers een bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten en/of het benutten van kansen binnen de verschillende gebieden, zoals ook beschreven in de gebiedsplannen. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied of informatievoorziening voor de internationale bezoeker. Lees hier meer voor meer informatie.