Vrijwilligersdag 2 november 2016

Heel veel dank aan een grote groep vrijwilligers! De vrijwilligers hebben op woensdag 2 november geholpen met het onderhoud op Beth Haim. De financiering van het jaarlijks onderhoud van het 4 ha grote terrein is een punt van zorg. De steun van een ieder die Beth Haim een goed hart toedraagt blijft onontbeerlijk om de begraafplaats toegankelijk te houden voor een breed publiek.
Deze foto’s geven een indruk van de succesvolle vrijwilligersdag op 2 november. Tot in het voorjaar van 2017!