Vrijwilligersdag 19 april

Meer dan 25 enthousiaste vrijwilligers hebben op 19 april meegeholpen met het groenonderhoud op Beth Haim. Geweldig dat we elke keer weer zoveel vrijwilligers mogen verwelkomen!

De steun van een ieder die Beth Haim een goed hart toedraagt blijft onontbeerlijk  om de begraafplaats toegankelijk te houden voor een breed publiek.

Op Beth Haim wordt tweemaal per jaar een vrijwilligersdag georganiseerd, dit jaar in april en oktober. Zodra de datum in oktober 2017 bekend is, ontvangt u weer een uitnodiging.

Een aantal vrijwilligers heeft aangegeven wat vaker te willen helpen dan twee keer per jaar. U bent van harte welkom op 3 mei, 7 juni,  5 en 19 juli 2017 vanaf  09.00 uur.
U kunt zich aanmelden via info@bethhaim.nl

Verslag vrijwilligersdag 19 april