UNESCO Werelderfgoed nominatie

De voorbereidingen voor de nominatie van Beth Haim hebben ons opnieuw doen inzien hoe bijzonder en uniek onze begraafplaats is.

Zo bijzonder dat wij werden uitgenodigd mee te doen met de Werelderfgoednominatie van onze collega’s van de Joodse begraafplaats in Hamburg. Dat betekende wel dat wij ons binnen de door hen uitgezette kaders moesten bewegen waarbij een sterk accent lag op de exceptionele grafcultuur van de Sefardische Joden die eind 16e en begin 17e eeuw naar Noord- en West Europa kwamen. Op verzoek van de Minister van OCW, Jet Bussemaker, heeft de Stichting Cultureel Erfgoed Portugees-Israëlitische Gemeente Amsterdam (CEPIG) in het voorjaar een kort haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de kans op succes voor een dergelijke nominatie.

De Minister heeft vervolgens een expertgroep aangesteld om het haalbaarheidsonderzoek te beoordelen. Op 11 juli heeft de Minister het verslag van de expertgroep toegestuurd. De expertgroep acht de nominatie die zich uitsluitend richt op de grafcultuur te weinig kansrijk. Zij stelt daarom voor de Sefardische cultuur breder op te vatten zodat bijvoorbeeld ook de Portugese Synagoge en de bibliotheek Ets Haim mee kunnen doen. De nominatie zou zich moeten richten op het gehele materiële erfgoed van de Sefardische Joden in Noord- en West Europa. Ook een aantal Joodse Gemeenten in de Nieuwe Wereld, nauw verbonden met Amsterdam, zoals Suriname en Curacao, zouden een goede aanvulling kunnen zijn. De Minister heeft het advies van de expertgroep overgenomen.