Subsidie Provincie Noord-Holland

Woensdag is de officiële restauratie subsidie toezegging in ontvangst genomen ad 54.015,00 euro. De gedeputeerde Cultuur, Jack van der Hoek, heeft ons persoonlijk gefeliciteerd en Ernst van der Kleij (links op de foto) heeft ons kort toegesproken.  Beth Haim neemt een bijzondere plaats in, omdat het merendeel van de 46 gehonoreerde aanvragen kerken, molens of monumentale gebouwen betreft. Ernst van der Kleij noemt het een bijzonder groenproject, onderdeel van een belangrijk Unesco waardig cultureel erfgoed.