Droogte op Beth Haim

Door de droogte zijn de contouren van de in het veen verzonken zerken zichtbaar geworden. Het gras en de plantensoorten die groeien waar er zerken onder de grond liggen kunnen minder diep wortelen en zijn daardoor ook gevoeliger voor de droogte. In verband met brandgevaar is het verboden om op de begraafplaats te roken of kaarsen te branden.