Bestuur

Het De Castrofonds werd in 1994 opgericht met als doel fondsen te werven voor onderhoud en restauratie van Beth Haim, een blijvende herinnering aan de beroemde mannen van de Portugees-Joodse gemeenschap in Amsterdam voor het nageslacht.

Het bestuur
J.F.M.X. van Veggel (voorzitter)
P.C. van den Busken (penningmeester)
J.R.A. Nawijn
M.A. Cohen de Lara

Het bestuur van het Castrofonds valt onder de verantwoordelijkheid van de zogeheten CEPIG, de stichting Cultureel Erfgoed Portugees-Israëlietische Gemeente. Daarin zijn in 2003 het rijke bezit en het erfgoed van de gemeente, waaronder de Esnoga, de bibliotheek Ets Haim en Beth Haim veiliggesteld.

Dat heeft het mogelijk gemaakt fondsen en subsidies voor de restauratie en het onderhoud van het synagogecomplex te werven. Sinds januari 2009 is het beheer en de exploitatie van de stichting in handen van het Joods Historisch Museum. Dat laat de PIG vrij zich op haar religieuze en sociale taken te richten.


Beth Haim, graf

Beth Haim, graf